+31 (0)6 341 36 504 info@knickknacks.nl

Privacy beleid

Knickknacks.shop, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
knickknacks.nl@gmail.com or info@Knickknacks.shop
+31 (0) 634136504
https://knickknacks.shop

Personal Data that we Process

Knickknacks.shop processes your personal data because you use our services and/or because you provide this information to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

• First and last name
• Company Name
• E-mail address
• Address details (in the case of a webshop)
• Telephone number (if added to contact form)
• IP address
• Location data
• Information about your activities on our website
• Internet browser and device type

Special and/or Sensitive Personal Data that we Process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. Therefore, we advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children from being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via knickknacks.nl@gmail.com or info@Knickknacks.shop and we will delete this information.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Knickknacks.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief, merchandise en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Knickknacks.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
– Knickknacks.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Knickknacks.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van knickknacks.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Knickknacks.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens voor administratie:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam-
– Telefoonnummer (indien toegevoegd aan contactformulier)
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Adresgegevens
– KVK nummer
– BTW nummer
– Bankrekeningnummer
– E-mailadres

Deze gegevens bewaren wij voor zover vertstrekt en/of bekend altijd. Wij willen onze administratie kunnen blijven inzien. Dit is noodzakelijk voor het terugkijken op hoe wij in het verleden hebben gepresteerd. En voor wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens klanten:
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens bewaren wij zo lang de betreffende klant bij ons klant is. Dit doen wij omdat wij onze klanten willen kunnen bereiken voor communicatie over de dienstverlening. Deze gegevens verwijderen wij zodra een klant de samenwerking beëindigd. De klant dient dan wel uitdrukkelijk aan te geven dat wij deze gegevens dienen te verwijderen.

Gegevens over klantgedrag op site:
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Deze gegevens bewaren wij 26 maanden in Google Analytics. Dit doen wij omdat we dan kunnen terugkijken op de prestaties van onze site. Dit is ook de standaardtermijn ingesteld door Google Analytics. Daarna worden deze verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Knickknacks.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Knickknacks.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Knickknacks.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Knickknacks.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@knickknacks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Knickknacks.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Knickknacks.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@knickknacks.nl.

De waardering van knickknacks.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 2 reviews.